اعضای هيئت مديره شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 

رديف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

سيدحسن ميريحيايی

رئيس هيئت مديره

2

علی دستجردی

مدير عامل و نايب ريس هيئت مديره

3

الهام السادات ميرحسينی محمدی

عضو هيئت مديره

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد