چشـم انـداز

 

در افق چشم انداز گروه هتلهای بين المللی پارسيان :

با تمايزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ايـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،پيشرو در ارائه خـدمات نـوين هتـلداری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد