گزیده ای از منشور اخلاقی و جنبه های حرفه ای کارکنان هتلهای پارسیان

 

   تلاش بر انجام صحیح وظایف شغلی و کسب روزی حلال

    وفاداری به قوانین و استاندارهای هتلی در تأمین نیازهای به حق میهمانان

    ارزیابی مسئولیت میزبانی خود بر پایه نظرات و انتظارات میهمانان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان هتل

   احترام به کرامت همه انسانها با ملیت ، رنگ ، نژاد و طبقه اجتماعی مختلف و پرهیز از از هرگونه تبعیض و اصرار بر رعایت عدالت در مسئولیتهای شغلی

    پایبندی بر اصول اخلاق صبوری ، متانت ، گشاده رویی ، نظم ، آراستگی ، ادب و احترام و رعایت بهداشت فردی و محیطی بویژه با میهمانان هتل

    پرهیز از تکروی و تعصبات حرفه ای در بین همکاران و اعتقاد به روحیه مشارکت جویی و کار گروهی در خدمات رسانی به میهمانان

    تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه های عالیه هتل

    تـرویج فـرهنگ و ارزشهای اسـلامی، تـکریم میهمانان، پاسخـگویی، امـانت داری، اطلاع رسانی، انتقاد پذیری، وقت شناسی، وظیفه شناسی و گذشت اصول جدایی ناپذیر  شغل و مسئولیت میزبانی کارکنان هتلهای پارسیان می باشد. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد