ماموريت

" بهترين ها متعلق به مشتری است "
در شرکت ما ، تمامی کارکنان از مديران ارشد و کارکنان در ستاد و ساير همکاران صديق و خدوم در هتلهای تابعه ، به عبارت " بهترين ها متعلق به مشتری است " ايمان و باور قلبی دارند و تمام همت و تلاش خود را به کار می گيرند تا بهترين خدمات و شيرين ترين خاطره ها را برای ميهمانان گرامی که از خدمات هتل های شرکت ما استفاده می‌نمايند به وجود آورند؛ بهترين ها متعلق به مشتری است ، يک شعار نيست بلکه باوری است از فرهنگ ميهمان دوستی ايرانی . از اين رو شرکت هتل های بين المللی پارسيان همواره بر خود فرض میداند که بهترين خدمات و شرايط را به مشتريان خود ارائه نمايد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد