منافصه

هتل پارسیان کرمانشاه ( تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان ) درنظر دارد از طریق مزایده و مناقصه عمومی نسبت به واگذاری موارد زیر به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت مرتبط واگذار نماید . متقاضیان محترم می‌توانند جهت دریافت فرم شرایط ، آگاهی از شرایط اختصاصی و بازدید از امکانات محل از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز در ساعات اداری به آدرس این هتل واقع در بلوار شهید کشوری ـ جنب پل ولایت مراجعه نمایند. ( تلفن تماس و هماهنگی 60 -34219151-083 داخلی 611)

1-     مناقصه مرحله اول نگهبانی و حفاظت فیزیکی (تضمین شرکت در مناقصه  100 میلیون ريال)

2-     مناقصه مرحله دوم نگهداری فضای سبز (تضمین شرکت در مناقصه 100 میلیون ريال)


هتل پارسیان کرمانشاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

آخرین مهلت دریافت پیشنهادها 15 روز پس از درج آگهی  میباشد .

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد