مزایده 
 هتل پارسیان کرمانشاه ( تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان ) درنظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری موارد زیر به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت مرتبط واگذار نماید . متقاضیان محترم می‌توانند جهت دریافت فرم شرایط ، آگاهی از شرایط اختصاصی و بازدید از امکانات محل از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز در ساعات اداری به آدرس این هتل واقع در بلوار شهید کشوری ـ جنب پل ولایت مراجعه نمایند. ( تلفن تماس و هماهنگی 60 -34219151-083 داخلی 611)

1.  مزایده مرحله دوم کافی شاپ (تضمین شرکت در مزایده 50 میلیون ريال)

2.  مزایده مرحله اول غرف تجاری (تضمین شرکت در مزایده 30 میلیون ريال)

3.  مزایده مرحله دوم رستوران های :

الف: فرنگی واقع در ضلع غربی لابی (تضمین شرکت در مزایده 50 میلیون ريال)

ب: رستوران سنتی در ضلع شرقی نیم طبقه (تضمین شرکت در مزایده  50 میلیون ريال)

ج: رستوران مزنین در نیم طبقه هتل (تضمین شرکت در مزایده 20 میلیون ريال)

4. رستوران های بام سالن جشن ها و پارکینگ طبقاتی (تضمین شرکت در مزایده  300 میلیون ريال)

5. خدمات تاکسی سرویس هتل  (تضمین شرکت در مزایده 100 میلیون ريال)

هتل پارسیان کرمانشاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

آخرین مهلت دریافت پیشنهادها 15 روز پس از درج آگهی  میباشد .

مدت قرارداد منعقده با برنده مزایده یک سال کامل شمسی و در صورت رضایت هتل قابل تمدید تا سه سال می باشد.

هزینه درج آگهی و کارشناسی با برنده مزایده می باشد .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد