مزایده 
 

هتل پارسیان کرمانشاه ( تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان ) درنظر دارد مزایدات ذیل را با شرایط مندرج در فرم شرایط از طریق مناقصه و مزایده عمومی به شرکتها و افراد واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان محترم می‌توانند جهت دریافت و امضای فرم شرایط و آگاهی از شرایط اختصاصی در ساعات اداری به آدرس این هتل واقع در بلوار شهید کشوری ـ جنب پل ولایت مراجعه نمایند.

 ( تلفن تماس و هماهنگی 60 -34219151- 083 داخلی 611)

-1 مزایده  اجاره استخر و مجموعه ورزشی طراوت(سپرده شرکت درمزایده یک میلیارد ریال،ضمانت نامه ،چک تضمین بانکی و یا وجه نقد )

2- مذاکره اجاره رستوران های بام سالن جشن ها، فرنگی ، نیم طبقه

3- مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات هتل (سپرده شرکت در مناقصه 200میلیون ریال،ضمانت نامه ،چک تضمین بانکی و یا وجه نقد )

4- مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل (سپرده شرکت در مناقصه 200میلیون ریال،ضمانت نامه ،چک تضمین بانکی و یا وجه نقد )

·     هتل پارسیان کرمانشاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

·        آخرین مهلت دریافت پیشنهادها ده روز پس از درج آگهی  میباشد .

·        مدت قرارداد منعقده با برنده مناقصه ، مزایده و مذاکره یک سال کامل شمسی می باشد.

·        هزینه درج آگهی و کارشناسی با برنده مزایده و  مناقصه می باشد .

 

   دانلود : مجموعه ورزشی.pdf           حجم فایل 213 KB
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد