باشگاه مهمانان پارسيان 

نحوه عضويت :

با يکبار اقامت در هر يک از هتلهای بين المللی پارسيان هر شخص می تواند عضو باشگاه اصل برای اجرای برنامه وفاداری مورد استفادهقرار  می گيرد. امتيازات بر اساس صورت حساب نهايی مهمان محاسبه می شودکارت عضويت در همان لحظه ای که تسويه حساب می کند (Check Out) تحويل مهمان داده می شود.

با يکبار اقامت در هر يک از هتلهای بين المللی پارسيان هر شخص می تواند عضو باشگاه اصل برای اجرای برنامه وفاداری مورد استفاده قرار می گيرد.مهمانان پارسيان گردد.امتيازات بر اساس صورت حساب نهايی مهمان محاسبه می شود.کارت عضويت در همان لحظه ای که تسويه حساب می کند (Check Out) تحويل مهمان داده می شود.

ميزان امتياز و اعتبار :

  • هر کاربر با عضويت در باشگاه و دريافت کارت الکترونيک دارای يک صفحه اختصاصی در سايت باشگاه می گردد. همچنين با ارسال عدد 1 به شماره شرکت از ميزان امتيازات کسب نموده مطلع می گردد.
  • 10 درصد ميزان پرداختی تبديل به امتياز می گردد.
  • درصد مبلغ صورت حسابها تبديل به اعتبار می گردد.
  • امکان انتقال وجه از کارتهای شتاب به کارتهای الکترونيک باشگاه. (تبديل وجه نقد به امتياز قابل خرج).
  • اعضاء امتيازات خود را از طريق وب سايت می توانند کنترل کنند.

 برای ورود به وب سايت باشگاه مهمانان پارسيان بر روی لينک باشگاه مهمانان پارسيان کليک نمائيد.

مزايای عضويت :

1.     عدم نياز به تکميل فرم مهمان با ارائه کارت عضويت در هتلهای پارسيان.

2.     کسب امتياز با استفاده بيشتر از خدمات هتلهای پارسيان.

3.     بهره مندی از تخفيف ويژه اعضاء.

4.     برخورداری از خدمات ويژه (در صورت کسب حد نصاب امتياز).

5.     اولويت در رزرو اتاق.

6.     اولويت در رزرو تالارها و سالنهای مراسم.

7.     اولويت اطلاع رسانی در فروش های ويژه.

8.     امکان استفاده از امتيازات خروج ديرتر و ورورد زودتر (Late Check Out و Early Check Out) در موارد خاص با توجه با شرايط خاص هتل.

نکات :

1.     اگر مهمانی کارت خود را گم کرد بايد با شماره تلفن 2720-021 تماس بگیرد.

2. سئوالات و پيشنهادات خود را با شماره تلفن چهار رقمی 2720-021 مطرح و يا به آدرس الکترونيکی club@parsianhotels.ir ارسال فرمائيد.

3.   با اعطای کارت عضويت به مهمان، يک پنل کاربری آنلاين به وی اختصاص می يابد به طوريکه مهمان می تواند از طريق مراجعه به وب سايت شرکت هتلها (www.pih.ir) با ورود به بخش باشگاه مهمانان و وارد نمودن شماره کارت عضويت و رمز عبور صفحه اختصاص داده شده را مشاهده نمايد و در آن اطلاعات شخصی خود را ويرايش و حتی رمز ورود به کنترل پنل خود را نيز تغيير دهد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه می باشد